Vores produktioner

Det Splittede Danmark

I Danmark bor der omkring 473.000 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Samtidig viser undersøgelser, at udfordringerne ved indvandring og integration er et af de emner, som bekymrer danskerne mest. Er det en helt reel bekymring, eller er det et udtryk for, at indvandrere og danskere ikke kender hinanden godt nok, og at der derfor opstår forestillinger, som ikke nødvendigvis repræsenterer den faktiske sandhed?

De spørgsmål bliver stillet i dette sociale eksperiment til fire danskere, som er meget bekymrede over indvandring og integration.

De fire bekymrede danskere sættes over for fire nydanskere og deres familier. De skal parvis tilbringe to dage sammen, og spørgsmålet er, om mødet vil ændre danskernes syn på nydanskere eller blot bekræfte deres forestilling.